BLOG

Stahování horní kladky na dolní fixátory lopatek

Stahování horní kladky nás učí správně zapojit a posílit skupinu svalů, kterou nazýváme dolní fixátory lopatek. Jedná se o svaly, jejichž úkolem je stahovat lopatky směrem dolů a fixovat je tak, aby neodstávaly od hrudního koše. Konkrétně se do této svalové skupiny řadí dolní část trapézového svalu, přední sval pilovitý a vodorovná vlákna širokého svalu...

Bolesti zad

Bolesti zad v současné době trápí spoustu lidí. Navíc se tyto potíže objevují u čím dál tím mladších jedinců, což je varovný příznak. Bolesti zad bývají mnohdy úporné a jsou to jedny z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledávají pomoc odborníků – lékařů, fyzioterapeutů nebo osobních trenérů. Z hlediska nálezu můžeme bolesti zad nebo jiných částí...

Plank

Plank neboli vzpor na předloktích je velice oblíbeným cvikem, který je k vidění prakticky ve všech fitness centrech nebo na youtube videích. Oblíbenost spočívá v jeho velké komplexnosti, neboť zatěžuje prakticky všechny svalové partie. Ze své zkušenosti ovšem vím, že málokdo jej dokáže provést technicky opravdu správně. Jak by tedy v jednotlivých bodech mělo vypadat...

Pohledová diagnostika pohybového aparátu

Pohledová diagnostika pohybového aparátu Nedílnou součástí práce každého trenéra a fyzioterapeuta by měla být pohledová diagnostika pohybového aparátu, někdy také nazývána aspekce. Aspekcí lze zjistit nevhodné držení těla, jehož součástí jsou viditelné svalové dysbalance, stranové asymetrie, případně celé nefunkční svalové řetězce. Mezi další možné varianty diagnostiky řadíme testy svalové síly, testy pohybových stereotypů, funkční testy...

Dřep – fakta a mýty

V poslední době se často setkáváme s tzv. “BOŘIČI MÝTŮ”, kteří zastávají názor, že při provádění dřepu je v pořádku, pokud kolenní klouby přesahují špičky našich chodidel. My s tímto tvrzením nesouhlasíme. Jako názornou ukázku správně provedeného dřepu dáváme dítě. Proč zrovna dítě? Protože jedině ono ještě nemá “zkažené” pohybové návyky, jako máme my, dospělí...

Tělesný tuk jako velký strašák. Jak to s ním ve skutečnosti je?

Zdroj obrázku: sportvitalpro.cz Čím více se blíží letní období, tím více se stávají témata jako je snižování hmotnosti a odbourávání přebytečného tuku aktuálními. Nadbytek tělesného tuku je zdraví škodlivý – na tom se shodne asi většina lidí, a to jak z řad odborné, tak i laické veřejnosti. Jenže co když tělesného tuku naopak extrémně nízké množství?...

Bránice – jeden z nejdůležitějších svalů v našem těle

Ne nadarmo je bránice považována za jeden z nejdůležitějších svalů v lidském těle. Bránice totiž plní v našem těle řadu velmi důležitých funkcí. Pojďme si tyto funkce vyjmenovat: * Bránice je hlavním nádechovým svalem – zajišťuje objem nádechu až z 60%, a tudíž i dostatečné okysličení všech tkání. * Bránice je důležitým tzv. posturálním svalem...

Je to opravdu skolióza?

Často se u našich klientů na úvodní konzultaci setkáváme s tím, že mají skoliózu, protože jim to kdysi někdo řekl – nejčastěji obvodní lékař, případně pediatr v dětství. My zpravidla po důkladném rozhovoru a funkčním vyšetření zjistíme, že se o skoliózu ve skutečnosti nejedná, i když na první pohled (podle držení těla a rozvržení svalového...