Bolesti zad

Bolesti zad v současné době trápí spoustu lidí. Navíc se tyto potíže objevují u čím dál tím mladších jedinců, což je varovný příznak. Bolesti zad bývají mnohdy úporné a jsou to jedny z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledávají pomoc odborníků – lékařů, fyzioterapeutů nebo osobních trenérů.

Z hlediska nálezu můžeme bolesti zad nebo jiných částí pohybového aparátu rozdělit na strukturální a funkční. U strukturálních nalezneme na zobrazovacích metodách, jako je např. rentgen nebo CT, konkrétní strukturu, nejčastěji nějakým způsobem poškozenou, která bolesti vyvolává. Níže jsou uvedené některé ze strukturálních přičín:

  • osteoartróza – opotřebení hyalinních (kloubních) chrupavek meziobratlových kloubů
  • revmatická onemocnění – revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida (morbus Bechtěrev)
  • nádorová onemocnění – kostní metastázy v obratlových tělech
  • poškození měkkých tkání páteře – výhřez meziobratlové ploténky s útlakem nervových struktur, úrazové poranění měkkých tkání (např. whiplash syndrom)

U funkčních žádný konkrétní nález na zobrazovacích metodách nenacházíme, což je jejich hlavní záludnost. Jediné, co nalézáme, je již zmíněná bolest a dále omezení funkce – omezení pohyblivosti, nevhodný pohybový program, svalové dysbalance, kloubní blokády, apod.

Je zapotřebí zmínit, že funkční a strukturální obtíže se navzájem ovlivňují. U strukturálních dochází časem také k omezení funkce, a naopak u funkčních obtíží se za čas (individuálně dlouhý úsek) projeví poškození struktury. Například u dlouhodobě asymetricky zatíženého kloubu z důvodu velké svalové nerovnováhy se pravděpodobně rychleji objeví artróza.       

Hlavní příčinu bolestí zad je mnohdy těžké odhalit. U většiny lidi se kombinují a navzájem podmiňují různé faktory. Některé z těchto faktorů můžeme svým konáním ovlivnit, jiné jsou ovlivnitelné jen stěží. Pojďme si nyní říct, které faktory můžeme ovlivnit, protože ty jsou pro nás ty nejdůležitější.

 

Ovlivnitelné faktory

Držení těla v klidu a v pohybu


Držení těla (nazývané také postura) v klidu i v pohybu má obrovský vliv na celý pohybový aparát. Držení těla ovlivňuje zátěž kloubů a jejich výchozí postavení pro pohyb. Od postavení kloubů se pak odvíjí i aktivace svalů, které kloub obklopují. Když kloub není takzvaně “centrován”, pak napětí všech měkkých struktur okolo kloubu není rovnoměrné. Pohyb vycházející z necentrovaného kloubu je pro tělo dlouhodobě zatěžující a neekonomický – tělo totiž musí vynaložit mnohem víc sil, aby pohyb vykonalo. Déletrvající asymetrické zatížení měkkých struktur, jako jsou svaly, vazy a chrupavky, se časem projeví bolestí. Bolest vycházející z přetížených měkkých struktur má spíše tupý a difuzní charakter.   

 

Svalové dysbalance a pohybové stereotypy

Svalové dysbalance, neboli nerovnováhy mezi svaly působícími proti sobě, vychází z nevhodného držení těla a také z našich pohybových stereotypů. Pohybové stereotypy jsou způsob, jakým se jednotlivé svaly a svalové skupiny zapojují do konkrétního pohybu (načasování, vzájemná koordinace mezi svaly). Mohou to být relativně jednoduché pohyby, jako je například flexe (předpažení) v ramenním kloubu, nebo naopak složité a velice komplexní úkony, které provádíme několikrát během dne – vstávání z postele a ze sedu, sed a stoj, chůze, manipulace s předměty, zvedání věcí ze země.

Všechny tyto základní pohybové stereotypy člověka se postupně objevují již v dětství, a to zejména v novorozeneckém období, což je období od narození po ukončení vertikalizace. Základ těchto stereotypů je uložen v mozku a vybavuje se postupně tak, jak novorozenci dozrává nervová soustava. Pro posilování správných stereotypů je rovněž velice důležitá správná manipulace a zajištění optimálních podmínek pro jeho rozvoj. Více toto téma rozvedeme v kapitole o motorickém vývoji.  

Pokud jsou tedy naše pohybové stereotypy dlouhodobě nevhodné, pak některé svaly a svalové skupiny enormně přetěžujeme, jiné se naopak do pohybu aktivují málo nebo vůbec, a tím pádem ochabují. Postupně se tato nerovnováha prohlubuje, dokud není zajištěna náprava. Je tedy vhodné provést diagnostiku, abychom zjistili, které partie jsou přetížené, a které naopak oslabené. Diagnostika může být pohledová, v zátěži, případně lze testovat celé pohybové stereotypy. Pohledovou diagnostiku jsme popsali v jednom z našich předchozích článků. Na zátěžovou diagnostiku a testování pohybových stereotypů se podíváme někdy příště.

 

Každodenní pohybové aktivity


Dalším důvodem, proč naše tělo signalizuje bolest, je přetěžování v rámci pohybových aktivit. Každá pohybová aktivita tělo zatěžuje nějakým určitým způsobem – např. běh je pro tělo náročný z hlediska otřesů, které musí absorbovat, tenis zase zatěžuje tělo asymetricky. Pokud bychom našemu tělu nedopřáli dostatek regenerace a kompenzace, po čase se v důsledku přetížení objeví bolest.

 

Ergonomie pracovního prostředí


Neméně důležitým faktorem v našem životě, je uspořádání pracovního prostředí. Vždyť v práci trávíme většinu svého času, a to 8 hodin denně (někdy i více). Například nevhodně umístěný monitor (nízko a příliš daleko), může udělat velkou neplechu. Nutí nás totiž držet hlavu v nepřirozené pozici s přetěžováním šíjových extenzorů (svaly v oblasti zadní části krční páteře), které jsou pak často příčinou bolestí hlavy.

 

Motorický vývoj

 

V jednom z předchozích odstavců jsme uvedli, že motorický vývoj hraje ve funkci pohybového aparátu velkou funkci. Do faktorů, které mají vliv na správný vývoj, neřadíme pouze vrozené předpoklady každého jedince (jsou děti, které se vyvíjejí rychleji a kvalitněji než jiné), ale také manipulaci s novorozencem a poskytnutí optimálních podmínek pro jeho rozvoj (např. dostatek možnosti pohybu na pevném podkladu apod.). Více o motorickém vývoji a jeho ovlivnění opět rozvedeme v některém z dalších článků.

 

Stres

 

Ať chceme, nebo ne, všichni jsme ve stresu. Dnešní doba je enormně hektická. Vyžaduje po lidech obrovské výkony ve škole i v práci. Na přátele, rodinu a koníčky pak zbývá jen minimum času. Stres negativně působí na svaly šíje, žvýkací svaly, svaly pánevního dna – tyto svaly se vlivem stresu dostávají do zvýšeného napětí, a tím ovlivňují své okolí. Stres také působí na náš dechový stereotyp. Vlivem stresu dýcháme povrchověji do horní části hrudníku. Horní typ dýchání ale přetěžuje již přetížené svaly krku a šíje. Čím povrchověji dýcháme, tím méně se okysličujeme, a tak se dostáváme do ještě většího stresu. Bludný kruh se uzavírá. Nehledě na to, že při povrchovém dýchání nemáme aktivní bránici, což je sval nezbytný pro stabilizaci páteře.

 

Výše uvedené faktory jsou ty, které můžeme ovlivnit. Správný fyzioterapeut, případně osobní trenér, Vám může pomoci tyto faktory kompenzovat. Vedle toho bohužel existují i faktory, které ovlivnit nemůžeme.

 

 

Neovlivnitelné faktory

Genetické predispozice

 

Genetické predispozice jsou jedním z faktorů, které lze jen těžko ovlivnit. Genetika může mít vliv na tvar páteře, postavení klíčových kloubů (ramenní a kyčelní kloub), svalový tonus. Genetika může také ovlivnit, zda se u Vás objeví artróza (přirozený úbytek a poškození kloubní chrupavky) v dřívějším věku.

 

Věk

 

Stárnutí organismu bohužel nedokážeme zpomalit, i když se o to lékaři a vědci snaží již několik desítek, ne-li stovky let. Vyšší věk s sebou přináší nižší elasticitu tkání, ubývání svalové a kostní hmoty, opotřebování tkání, nižší schopnost přizpůsobit se změnám vnějšího prostředí, objevují se degenerativní onemocnění (např. artrózy) a spoustu dalších. Stárnutí organismu sice nedokážeme zpomalit, ale pokud se o svoje tělo v mládí budeme starat (dopřejeme tělu kvalitní výživu, pohyb bez enormního zatížení, spánek, regeneraci) dopad stárnutí nebude takový, jako kdybychom celý život své tělo jen huntovali nebo se vůbec nehýbali.

 

Řešení obtíží

Pokud se rozhodnete buď preventivně, nebo v rámci řešení již existujících obtíží, vyhledat odbornou pomoc, tak vřele doporučujeme najít si někoho, kdo vás řádně vyslechne, provede důkladnou diagnostiku a vymyslí nápravu ušitou přímo vám na míru.    

 

Zdroj obrázku: https://1url.cz/aMs5Y

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.