Pohledová diagnostika pohybového aparátu

Pohledová diagnostika pohybového aparátu

Nedílnou součástí práce každého trenéra a fyzioterapeuta by měla být pohledová diagnostika pohybového aparátu, někdy také nazývána aspekce. Aspekcí lze zjistit nevhodné držení těla, jehož součástí jsou viditelné svalové dysbalance, stranové asymetrie, případně celé nefunkční svalové řetězce. Mezi další možné varianty diagnostiky řadíme testy svalové síly, testy pohybových stereotypů, funkční testy na stabilitu lopatek a aktivitu nožní klenby apod.

Na uvolněně stojícího klienta se vždy díváme ze všech stran, hodnotíme pravolevou symetrii. Zaměřujeme se zejména na postavení klíčových struktur v prostoru, svalové napětí a kontury, které povrchové svaly vytvářejí. Přehnaná, nebo naopak zcela chybějící svalové kontura nám již napovídá o oslabení, nebo převaze některého ze svalů nebo celé svalové skupiny. Níže si probereme jednotlivé části našeho pohybového aparátu a jejich zhodnocení z hlediska aspekce. Nutno podotknout, že rozdělení je uvedeno pouze pro lepší přehlednost, neboť jednotlivé části na sebe anatomicky, funkčně (přes svalové úpony a fascie) i nervově (inervační okrsky, pohybové programy) navazují, a jsou tedy navzájem úzce propojeny. Byla by tedy například chyba zhodnotit izolovaně postavení ramen, aniž bychom se zároveň podívali na postavení hrudního koše, rozložení napětí břišní stěny a dolní části zad, postavení pánve a dolních končetin včetně chodidel.

Při pohledové diagnostice hodnotíme řadu prvků, níže jsou uvedené pouze ty nejdůležitější.        

Hlava a šíje

Hlava by měla být držena v aktivním prodloužení páteře. Napětí povrchových svalů na přední a zadní ploše krční páteře by mělo rovnoměrné. Výrazná aktivita povrchových svalů krku svědčí pro oslabení svalů hlubokých, které mají za úkol stabilizaci krční páteře. Svaly povrchové vrstvy krku bývají přetížené nevhodným držením těla, působením stresu a nevhodným stereotypem dechu, kdy ve funkci převažují pomocné nádechové svaly (svaly přední plochy krku, prsní svaly) oproti hlavnímu nádechovému svalu – bránici.

Náprava případné dysbalance spočívá v korekci držení těla, eliminaci stresu a aktivaci bráničního stereotypu dýchání.

Ramenní pletenec a horní končetiny

Jako ramenní pletenec označujeme klíční kosti a lopatky, které jsou klíčovým článkem pro horní končetiny jako takové. Ramenní pletenec by při pohledu z boku měl zaujímat střední postavení. Neměl být tažen dopředu, pak bychom takové postavení označili jako protrakci ramen, ani extrémně dozadu, takové postavení se pak označuje jako retrakce. Částečně se můžeme orientovat podle linie vedené ze zevního zvukovodu, která by se přibližně měla promítat do středu ramen. Kromě postavení jako takového hodnotíme i svalové napětí okolních svalů. U většiny lidi se setkáme s výraznějším napětím a sílou horní části prsních svalů, což způsobuje tah ramen do protrakce, tedy dopředu.

Pohledem zezadu hodnotíme postavení lopatek, které by taktéž měly být v neutrálním postavení, a především by neměly odstávat od hrudního koše. Pokud odstává vnitřní hrana lopatek, pak se jedná o oslabení rombických svalů (mm. rhomboidei). Odstávání dolního úhlu lopatek je způsobeno oslabením předního svalu pilovitého (m. serratus anterior) a šikmých břišních svalů, které fixují dolní žeberní oblouk, a tím zajišťují optimální podmínky pro aktivitu uvedeného svalu.  

Hrudní koš a břišní stěna

Postavení hrudního koše posuzujeme při pohledu z boku. Častým nálezem je vytažení přední části hrudního koše a dolních žeberních oblouků nahoru, což svědčí pro silovou převahu prsních svalů, které vytahují hrudník nahoru, a naopak nedostatečnou sílu horní části břišních svalů.

U břišní stěny hodnotíme její napětí ze všech stran, tedy zepředu, z boku i zezadu. Napětí břišní stěny by mělo být rovnoměrné. Nikde bychom neměli nacházet propadlá, nebo naopak vystouplá místa. Vystouplý přímý sval břišní, tzv. sixpack, je známkou jednak nízkého % podkožního tuku, jednak jeho přetížením a oslabením hlubokých vrstev. Vyrýsované povrchové břišní svaly ještě automaticky neznamenají funkčnost všech břišních svalů a jejich správnou koordinaci s bránicí, pánevním dnem a zádovými svaly. Odstávající dolní žeberní oblouk značí nedostatečnou aktivitu šikmých břišních svalů, které mají za úkol tento oblouk fixovat. Zároveň s tím budeme očekávat i nedostatečnou stabilizaci lopatek, jak již bylo uvedeno výše. Oblast pasu by měla rovnoměrně navazovat na linii hrudního koše, neměli bychom zde nacházet výrazné zúžení (“vosí pas”), což je způsobeno sníženým nitrobřišním tlakem. Nitrobřišní tlak je důležitým prvkem pro stabilizaci středu těla a je vytvářen souhrou bránice, břišních svalů, zádových svalů a svalů pánevního dna.

Níže na obrázku ukázka nerovnoměrně rozloženého napětí břišní stěny s rozestupem přímých svalů břišních, tzv. diastáza. Přetížení horní části břišních svalů – rýha nad pupkem, vystouplost vůči zbylým částem). Neaktivita šikmých břišních sval z hlediska fixace dolního žeberního oblouku.


< Zdroj obrázku: https://1gr.cz/fotky/idnes/16/052/cl6/ONR633cb7_profimedia_0196205394.jpg >

Při pohledu zezadu rovněž hodnotíme symetrické rozložení svalového napětí. Vystouplé paravertebrální valy (svalové valy podél páteře) opět  svědčí pro převahu povrchových zádových svalů ve stabilizaci středu těla.

Ukázka vystouplých paravertebrálních valů s nerovnoměrným svalovým napětím.
< Zdroj obrázku: https://img.cncenter.cz/img/11/normal690/3413639_zena-zada-bolest-zad-v5.jpg?v=5 >

Náprava spočívá zejména v obnovení koordinace mezi svaly, které se podílejí na stabilizaci středu těla. Jak již bylo uvedeno, jedná se o bránici, břišní svaly (zejména hluboké vrstvy), zádové svaly a svaly pánevního dna.

Pánev, dolní končetiny a noha

Postavení pánve hodnotíme pohledem z boku a zepředu nebo zezadu. Při pohledu z boku by pánev měla zaujímat přibližně neutrální postavení, které ovšem přesně zjistíme jedině palpací předních a zadních horních trnů pánevních. Výraznou nerovnováhu bychom samozřejmě viděli na první pohled. Neutrální postavení pánve je důležité pro soulad mezi svaly přední a zadní strany trupu, pro centrované (středové) postavení kyčelní kloubů a dolních končetin a rovnoměrné zatížení všech struktur páteře (vazy, meziobratlové klouby a ploténky). Pohledem zepředu nebo zezadu hodnotíme případné zešikmení pánve nebo její rotaci. Oboje lze definitivně určit jedině palpačně.

Fyziologické postavení kyčelních kloubů je v mírné zevní rotaci. Na člověku to poznáme tak, že osa stehenní kosti se promítá mezi druhý a třetí prst na noze. Je ovšem nutno zmínit, že tohoto postavení nelze dosáhnout při anatomických abnormalitách v oblasti dolních končetin (například anatomická varozita nebo valgozita stehenní kosti nebo kolenních kloubů). Z dlouhodobého hlediska jsou tyto abnormality výrazně nepříznivé, protože asymetricky zatěžují klouby dolních končetin.

Pohledem z boku hodnotíme postavení kolenních kloubů, které by při stoji měly být lehce pokrčené (tzv. odemčené). Při úplně propnutých kolenních kloubech je utlumena aktivita okolních svalů, těžiště těla se posouvá více dopředu (větší zatížení přednoží a zádových svalů) a zvyšuje se zatížení měkkých struktur kloubu (vazů, kloubních chrupavek a menisků).

Při pohledu na nohu (část dolní končetiny od kotníků po špičky prstů) nás zajímá rovnoměrné rozložení váhy, s tím související osové postavení kotníků, tvar podélné a příčné klenby (oploštění kleneb), napětí šlach na hřbetu chodidla a případné deformity prstů (nejčastěji hallux valgus, vbočený palec, nebo kladívkovité prsty). Bohužel pohledové hodnocení nohy je mnohdy nedostačující. Samotným pohledem ve stoji nelze odhadnout funkčnost nohy v zátěži. I noha, která se nám na první pohled zdá jako plochá, může být ve své přirozené funkci plně dostačující.

Náprava dysbalancí v oblasti pánve a dolních končetin tkví v obnovení rovnováhy mezi jednotlivými svalovými skupinami, posilováním středu těla a případným zlepšením aktivity klenby nohy v jejích přirozených funkcích – rovnováha těla, rozložení váhy, tlumení dopadu a správný plynulý odraz.         

 

Hledáte odborný rady? Chcete poradit s tréninkem nebo výživou? Využijte konzultace ZDARMA zde.

Komentáře

    Přidat komentář

    * Nezapomeňte na povinné pole.