Štítek: aleš vítek

Pohledová diagnostika pohybového aparátu

Pohledová diagnostika pohybového aparátu Nedílnou součástí práce každého trenéra a fyzioterapeuta by měla být pohledová diagnostika pohybového aparátu, někdy také nazývána aspekce. Aspekcí lze zjistit nevhodné držení těla, jehož součástí jsou viditelné svalové dysbalance, stranové asymetrie, případně celé nefunkční svalové řetězce. Mezi další možné varianty diagnostiky řadíme testy svalové síly, testy pohybových stereotypů, funkční testy...

Dřep – fakta a mýty

V poslední době se často setkáváme s tzv. “BOŘIČI MÝTŮ”, kteří zastávají názor, že při provádění dřepu je v pořádku, pokud kolenní klouby přesahují špičky našich chodidel. My s tímto tvrzením nesouhlasíme. Jako názornou ukázku správně provedeného dřepu dáváme dítě. Proč zrovna dítě? Protože jedině ono ještě nemá “zkažené” pohybové návyky, jako máme my, dospělí...

Tělesný tuk jako velký strašák. Jak to s ním ve skutečnosti je?

Zdroj obrázku: sportvitalpro.cz Čím více se blíží letní období, tím více se stávají témata jako je snižování hmotnosti a odbourávání přebytečného tuku aktuálními. Nadbytek tělesného tuku je zdraví škodlivý – na tom se shodne asi většina lidí, a to jak z řad odborné, tak i laické veřejnosti. Jenže co když tělesného tuku naopak extrémně nízké množství?...

Bránice – jeden z nejdůležitějších svalů v našem těle

Ne nadarmo je bránice považována za jeden z nejdůležitějších svalů v lidském těle. Bránice totiž plní v našem těle řadu velmi důležitých funkcí. Pojďme si tyto funkce vyjmenovat: * Bránice je hlavním nádechovým svalem – zajišťuje objem nádechu až z 60%, a tudíž i dostatečné okysličení všech tkání. * Bránice je důležitým tzv. posturálním svalem...

Je to opravdu skolióza?

Často se u našich klientů na úvodní konzultaci setkáváme s tím, že mají skoliózu, protože jim to kdysi někdo řekl – nejčastěji obvodní lékař, případně pediatr v dětství. My zpravidla po důkladném rozhovoru a funkčním vyšetření zjistíme, že se o skoliózu ve skutečnosti nejedná, i když na první pohled (podle držení těla a rozvržení svalového...