Štítek: Pohledová diagnostika pohybového aparátu

Pohledová diagnostika pohybového aparátu

Pohledová diagnostika pohybového aparátu Nedílnou součástí práce každého trenéra a fyzioterapeuta by měla být pohledová diagnostika pohybového aparátu, někdy také nazývána aspekce. Aspekcí lze zjistit nevhodné držení těla, jehož součástí jsou viditelné svalové dysbalance, stranové asymetrie, případně celé nefunkční svalové řetězce. Mezi další možné varianty diagnostiky řadíme testy svalové síly, testy pohybových stereotypů, funkční testy...